Udsatte grupper trækker stikket til de digitale medier

For mange med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser er det en udfordring at begå sig på digitale medier, og nogle fravælger derfor helt visse digitale fællesskaber, viser et netop afsluttet pilotprojekt udført af forskere fra IT-Universitetet i samarbejde med Glad Fonden. Resultaterne præsenteres på konferencen Digital Social Inklusion på ITU torsdag den 6. april.

Institut for Digital DesignForskningMorten Hjelholtdigital inklusionEvents

Det etårige pilotprojekt er udført henover det sidste år af Mette Grønbæk Rasmussen og Morten Hjelholt fra ITU i samarbejde med Glad Fonden og med støtte fra Trygfonden. Forskerne har lavet fokusgrupper, observationer og interviews med mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser om deres liv med digitale medier.

Resultaterne peger på et modsætningsforhold mellem de politiske ambitioner på digitaliserings- og inklusionsområdet og virkeligheden for mennesker med funktionsnedsættelser som Downs syndrom, ADHD, ordblindhed og nedsat syn.

”I Danmark forventer vi, at næsten alle borgere skal være digitale. Dette omfatter både sociale forventninger om online tilstedeværelse og lovmæssige krav om at kommunikere digitalt gennem NemID og digital post. For nogle kan det være svært at overskue informationsstrømmen på de sociale medier, andre er bange for at blive misforståede, når de udtrykker sig på fx Facebook, mens nogle bliver overvældede af mobilens konstante krav om tilstedeværelse," siger Morten Hjelholt, projektleder og lektor på ITU.

"En del af de interviewpersoner vi har talt med vælger derfor ofte at ekskludere sig selv fra de digitale medier for at føle sig mere i kontrol. Når man taler om digital social inklusion, handler det således om langt mere end blot at have adgang til internettet eller at være registeret i en bestemt løsning. Det handler om selve oplevelsen af at være en del af det digitale samfund.” 

Resultaterne af pilotprojektet præsenteres på konferencen Digital Social Inklusion på IT-Universitetet torsdag den 6. april kl. 13-15. Alle interesserede er velkomne. Download rapporten her. 

Mere information

Morten Hjelholt, lektor, telefon 7218 5020, email mohje@itu.dk

Vibeke Arildsen, presserådgiver, telefon 2555 0447, email viar@itu.dk